DevTips.NET

Software Ontwikkelaar Oracle Apex / Applicatiespecialist

woensdag 10 juli 2019

Als Software Ontwikkelaar Apex / Applicatiespecialist werk je in teamverband met de andere ontwikkelaars en beheerders aan ontwikkeling, onderhoud en beheer van de ICT-systemen die gebruikt worden binnen het genetica vakgebied. In nauwe samenwerking met de genetische labs bouw je kennis op van het bedrijfsproces en van de ICT-systemen.

Je participeert in projecten voor het innoveren van de laboratoriumdiagnostiek en optimaliseren van de (lab)processen. Hierbij wordt samengewerkt met laboratoriumspecialisten en bio-informatici van de afdelingen Genetica van het Radboudumc en MUMC+.

Taken en verantwoordelijkheden

Profiel


Organisatie
De afdeling Genetica richt zich op diagnostiek en onderzoek van erfelijke aandoeningen. Bij deze afdeling werken ruim 350 medewerkers binnen drie secties: Genoomdiagnostiek, Klinische Genetica en Genoom Research. De afdeling staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven zowel op het gebied van de patiëntenzorg, als op wetenschappelijk vlak.

Optimaal functionerende ICT-systemen zijn van vitaal belang voor het genetica vakgebied. Het hoge innovatietempo van de laboratoriumdiagnostiek vereist voortdurend ontwikkeling van de ICT-systemen die dit proces ondersteunen. De genetica afdelingen van Radboudumc en MUMC+ werken nauw samen. Deze samenwerking vereist ook een gemeenschappelijke informatievoorziening en koppeling van systemen. Er zijn verschillende projecten geïnitieerd om dit te realiseren.

Je participeert in het Service Team Genetica. Dit team van 11 medewerkers is gepositioneerd binnen de afdeling Genetica en verzorgt ontwikkeling, beheer en ondersteuning van de domein specifieke (genetica) systemen. Het team kent een informele, open en collegiale werksfeer. Het beheer van de ICT-infrastructuur, servers, operating systems, PC-werkplekken e.d. valt buiten de verantwoordelijkheid van het team. Dit wordt uitgevoerd door de centrale ICT-afdeling (Informatie Management, IM) van Radboudumc.

Helix is het kernsysteem van de genetische laboratoria van het Radboudumc. Dit systeem wordt ingezet als primair registratiesysteem voor patiëntgegevens, laboratoriumdiagnostiek en workflow ondersteuning bij de verschillende laboratoriumprocessen. Ontwikkeling en onderhoud van de Helix (maatwerk)software wordt gezamenlijk uitgevoerd met het genetische centrum van MUMC+. Helix is nu nog gebaseerd op Oracle Forms & Reports. In samenwerking met MUMC+ en een externe partij wordt er gewerkt aan een project om Helix te vernieuwen op basis van Oracle Apex. Naast Helix wordt er gebruik gemaakt van een Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS - Labvantage) en andere applicaties en databases voor genetische laboratoriumdiagnostiek en data-analyse.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Arbeidsvoorwaarden
Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.


Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie
Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met Rien Cuypers, Informatiemanager Genetica, telefoonnummer 024-361 92 27. Voor solliciteren gebruik het online sollicitatieformulier. Graag solliciteren vóór 30 juli.

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

Automatiseringgids

Lees meer...

comments powered by Disqus

Overige NieuwsTips