DevTips.NET

Caps-lock, Num-lock en Scroll-lock aan- en uitzetten

In C# en VB.NET kan je via Console.CapsLock controleren of de Caps-lock toets is ingeschakeld. Idem voor Console.NumberLock. Vreemd genoeg niet voor Scroll-lock.  In VB.NET heb je ook de My.Computer.Keyboard klasse, waar wel de status van Scroll-lock kan worden opgevraagd.

In de Win32 API beschikken we ook over de functie SetKeyboardState(). Maar deze functie is niet te gebruiken om de Caps-lock, Scroll-lock en Num-lock toetsen in- of uit te schakelen. Hoe dat wel kan staat in dit codeknipsel.

De volgende code laat een speelse manier zien waarop deze klasse gebruikt kan worden: 

        ToggleKeys t = new ToggleKeys();
        for (int i = 0; i < 50; i++)
        {  
            t.ToggleNumLock();
            System.Threading.Thread.Sleep(200);
            t.ToggleCapsLock();
            System.Threading.Thread.Sleep(200);
            t.ToggleScrollLock();
            System.Threading.Thread.Sleep(200);           
        }

Veel plezier ermee!

.NET C#

Code

using System;
using System.Runtime.InteropServices;
 
public class ToggleKeys
{
  // API declarations:
  [DllImport("user32", ExactSpelling = true, CharSet = CharSet.Ansi, SetLastError = true)]
  private static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, long dwFlags, long dwExtraInfo);
 
  [DllImport("user32", ExactSpelling = true, CharSet = CharSet.Ansi, SetLastError = true)]
  private static extern long GetKeyboardState(byte pbKeyState);
 
  [DllImport("user32", ExactSpelling = true, CharSet = CharSet.Ansi, SetLastError = true)]
  private static extern long SetKeyboardState(byte lppbKeyState);
 
  // Constant declarations:
  const int VK_NUMLOCK = 0x90;
  const int VK_SCROLL = 0x91;
  const int VK_CAPITAL = 0x14;
  const int KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = 0x1;
  const int KEYEVENTF_KEYUP = 0x2;
 
  private bool NumLockState;
  private bool ScrollLockState;
  private bool CapsLockState;
 
  private byte[] keys = new byte[256];
 
  public void ToggleNumLock()
  {
    GetKeyboardState(keys[0]);
    // NumLock handling:
 
    NumLockState = Convert.ToBoolean(keys[VK_NUMLOCK]);
    if (NumLockState != true) //Turn numlock on
    {
      //Simulate Key Press
      keybd_event(VK_NUMLOCK, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | 0, 0);
      //Simulate Key Release
      keybd_event(VK_NUMLOCK, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP, 0);
    }
  }
 
  public void ToggleCapsLock()
  {
    GetKeyboardState(keys[0]);
    // CapsLock handling:
    CapsLockState = Convert.ToBoolean(keys[VK_CAPITAL]);
    if (CapsLockState != true) //Turn capslock on
    {
      //Simulate Key Press
      keybd_event(VK_CAPITAL, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | 0, 0);
      //Simulate Key Release
      keybd_event(VK_CAPITAL, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP, 0);
    }
  }
 
  public void ToggleScrollLock()
  {
    GetKeyboardState(keys[0]);
    // ScrollLock handling:
    ScrollLockState = Convert.ToBoolean(keys[VK_SCROLL]);
    if (ScrollLockState != true) //Turn Scroll lock on
    {
      //Simulate Key Press
      keybd_event(VK_SCROLL, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | 0, 0);
      //Simulate Key Release
      keybd_event(VK_SCROLL, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP, 0);
    }
  }
}
comments powered by Disqus