DevTips.NET

Genereer een BSN Nummer

Het sofinummer/burgerservicenummer bestaat uit negen cijfers en voldoet aan een variant op de elfproef. Dit stukje code toont een C# manier om een valide BSN of SoFinummer te genereren.

.NET

Code

private string MaakBsn()
    {
      int rest; string bsn;
      Random random = new Random();
      do
      {
        bsn = ""; int total = 0; for (int i = 0; i < 8; i++)
        {
          int rndDigit = random.Next(0, i == 0 ? 2 : 9);
          total += rndDigit * (9 - i);
          bsn += rndDigit;
        }
        rest = total % 11;
      }
      while (rest > 9);
      return bsn + rest;
    }
comments powered by Disqus