DevTips.NET

Maak een schermafdruk

Het maken van een schermadruk met behulp van Visual Basic .NET is niet ingewikkeld. Indien je deze functie hebt toegevoegd, kun je hem als volgt aanroepen:

  PictureBox1.Image = MaakSchermAfdruk()

Je ziet dat er hier gebruik is gemaakt van de constructie Using ... End Using. Het voordeel hiervan is dat je het object niet expliciet hoeft te dimensioren en instantiëren. Een ander bijkomend voordeel is dat met behulp van deze constructie de methode objGraphics.Dispose() automatisch wordt aangeroepen. Hierdooe kun je het niet vergeten aan te roepen, zodat de kans op een eventueel geheugenlek geminimaliseerd wordt.

Visual Basic .NET .NET

Code

Public Function MaakSchermafdruk() As Bitmap 

' Definieer een bitmap met de juiste afmeting
 Dim objBitmap As New Bitmap(SystemInformation.VirtualScreen.Width, _
               SystemInformation.VirtualScreen.Height) 

' Gebruik een object van het type Graphics om de schermafdruk te maken
 Using objGraphics As Graphics = Graphics.FromImage(objBitmap)
  objGraphics.CopyFromScreen(0, 0, 0, 0, objBitmap.Size)
 End Using 

' Retourneer de gemaakte bitmap
 Return objBitmap
End Function
comments powered by Disqus