DevTips.NET

Snelle manier voor een dropdownlist in Razor

Als je een DropDownList wilt maken in een Razor view kan je het netjes doen via een ViewModel, een lijst van SelectListItems, in de controller. Er zijn talloze opties: www.google.nl/search?q=dropdownlist+in+razor 

Maar een eenvoudige oplossing vind je hieronder. Met een lambda statement maak je in 1 keer van een array een lijst van SelectListItems. Let erop dat zowel de zichtbare tekst als de waarde (value) hetzelfde zijn. 

Razor C#

Code

@Html.DropDownList("filter3", "[opties],Optie1,Optie2,Optie3".Split(',').Select(p => new SelectListItem() { Text = p, Value = p }))
comments powered by Disqus