DevTips.NET

Sofinummer Elfproef

De elfproef is een test die in het Nederlandse elektronische betalingsverkeer wordt uitgevoerd op negen- en tiencijferige bankrekeningnummers, om te controleren of het nummer een geldig rekeningnummer kan zijn. Het sofinummer/burgerservicenummer bestaat uit negen cijfers en voldoet aan een variant op de elfproef. Dit stukje code toont een C# manier om een sofinummer te controleren.

Meer informatie: nl.wikipedia.org

.NET

Code

public static bool IsSofiNummer(string sofinummer)
    {
      if (sofinummer.Length != 9) return false; int i = 9;
      int total = 0; for (int j = 0; j < 8; j++)
      {
        char t = sofinummer[j]; total += int.Parse(t.ToString()) * i; i--;
      }
      int rest = int.Parse(sofinummer[8].ToString());
      return ((total % 11) == rest);
    }
comments powered by Disqus