DevTips.NET

Tijden afronden

Met de extension methods RoundUp, RoundDown en RoundToNearest is het mogelijk om tijden af te ronden. 

Bron: stack overflow.

Code

public static DateTime RoundUp(this DateTime dt, TimeSpan d)
    {
      var delta = (d.Ticks - (dt.Ticks % d.Ticks)) % d.Ticks;
      return new DateTime(dt.Ticks + delta);
    }

    public static DateTime RoundDown(this DateTime dt, TimeSpan d)
    {
      var delta = dt.Ticks % d.Ticks;
      return new DateTime(dt.Ticks - delta);
    }

    public static DateTime RoundToNearest(this DateTime dt, TimeSpan d)
    {
      var delta = dt.Ticks % d.Ticks;
      bool roundUp = delta > d.Ticks / 2;

      return roundUp ? dt.RoundUp(d) : dt.RoundDown(d);
    }
comments powered by Disqus