DevTips.NET

Visual Studio integratie met GIT

Wil je weten hoe je Visual Studio kan gebruiken met GIT voor versiebeheer? Check de link om te weten hoe je dat voor elkaar krijgt. 

Visual Studio

http://blogs.msdn.com/b/cdndevs/archive/2015/09/02/visual-studio-code-and-visual-studio-online.aspx
comments powered by Disqus